Domů  /  Zadávací řízení  /  LIFE CS_EVL Milešovka_kosení,…

Výpis systémových zpráv

LIFE CS_EVL Milešovka_kosení, výřez_2. kolo

Systémové číslo: T002/19/V00057022
Zadavatel: Agentura ochrany přírody a...

Akce se zakázkou

Požadavky na zpracování a členění nabídky

Jazyk, ve kterém bude nabídka podána český
Povinnost šifrovat nabídku Ne
Další požadavky na obsah, příp. členění nabídky Vzor smlouvy vytvořený zadavatelem je závazný. Zadavatel nepožaduje, aby účastník přiložil k nabídce vyplněnou a podepsanou smlouvu. Smlouva bude uzavřená s vybraným dodavatelem. Součástí nabídky musí být vyplněný položkový rozpočet.

Maximální nabídková cena je 86 000 Kč bez DPH.
Součást nabídky bude tvořit produktový list dodavatele Ne

Zadavatelské požadavky

Název Typ Hodnoty

metodická nápověda

Kontextová navigace