Domů  /  Zadávací řízení  /  Mobilní telefony 2019/4

Výpis systémových zpráv

Mobilní telefony 2019/4

Systémové číslo: T002/19/V00057016
Zadavatel: Česká republika - Ústřední...

Akce se zakázkou

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta 10.10.2019

Platební a obchodní podmínky

Smluvní podmínky smlouvu vytvoří dodavatel zcela sám (je součástí nabídky dodavatele)
Typ smlouvy s odkazem na § a určení zákona, podle kterého se bude právní vztah řídit Dodací list vč. sériových čísel, Faktura

Způsob a doba podání nabídek

Termín pro nabídky 12.09.2019 10:00:00

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

metodická nápověda

Kontextová navigace