Domů  /  Zadávací řízení  /  Stavební úpravy budovy a…

Výpis systémových zpráv

Stavební úpravy budovy a stání aut ÚHÚL Brandýs nad Labem II

Systémové číslo: T002/19/V00057006
Zadavatel: Ústav pro hospodářskou...
VZ: Uzamčena
Evidenční čísla zadavatele: UHUL/2825/2019/EaP

Akce se zakázkou

Stanovení požadavků na kvalifikaci

Požadavek na kvalifikaci dodavatelů Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ , Profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ , Technická kvalifikace dle § 79 ZZVZ

Základní způsobilost

Základní způsobilost § 74 odst. 1 písm. a)

Způsob prokázání způsobilosti

čestným prohlášením

, § 74 odst. 1 písm. b)

Způsob prokázání způsobilosti

čestným prohlášením

, § 74 odst. 1 písm. c)

Způsob prokázání způsobilosti

čestným prohlášením

, § 74 odst. 1 písm. d)

Způsob prokázání způsobilosti

čestným prohlášením

, § 74 odst. 1 písm. e)

Způsob prokázání způsobilosti

čestným prohlášením

Způsob prokázání způsobilostí příloha č. 2

Profesní způsobilost

Profesní způsobilost § 77 odst. 1

Způsob prokázání způsobilosti

kopie

, § 77 odst. 2 písm. a)

Způsob prokázání způsobilosti

kopie

Další specifikace

Dodavatel předloží doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují.

Dodavatel doloží osvědčení o autorizaci osvědčující odbornou způsobilost osoby pro vedení staveb.

Způsob prokázání způsobilostí kopie

Technická kvalifikace dle § 79 ZZVZ

Technická kvalifikace dle § 79 ZZVZ Seznam stavebních prací obdobného charakteru provedených dodavatelem za posledních 5 let, a to nejméně 3 zakázky o finančním objemu jednotlivé zakázky min. 2 mil. Kč s DPH.
Název kvalifikace: Seznam stavebních prací obdobného charakteru provedených dodavatelem za posledních 5 let, a to nejméně 3 zakázky o finančním objemu jednotlivé zakázky min. 2 mil. Kč s DPH.
Rozsah požadovaných informací a dokladů: Seznam stavebních prací obdobného charakteru provedených dodavatelem za posledních 5 let, a to nejméně 3 zakázky o finančním objemu jednotlivé zakázky min. 2 mil. Kč s DPH.
Způsob prokázání splnění kvalifikace: seznam
Minimální úroveň kvalifikace: Seznam stavebních prací obdobného charakteru provedených dodavatelem za posledních 5 let, a to nejméně 3 zakázky o finančním objemu jednotlivé zakázky min. 2 mil. Kč s DPH.

Pravost dokladů

Dodavatel předloží doklady k prokázání kvalifikace v prosté kopii. Budou akceptovány i originály či úředně ověřené kopie dokladů.

Stanovení, bude-li zadavatel požadovat originály před uzavřením smlouvy

Požadovat předložené dokumenty v originále či úředně ověřené kopii Ne

metodická nápověda

Kontextová navigace