Domů  /  Zadávací řízení  /  Hetov - ruční kosení…

Výpis systémových zpráv

Hetov - ruční kosení orchidejové louky

Systémové číslo: T002/19/V00056990
Zadavatel: Agentura ochrany přírody a...

Akce se zakázkou

Zakázka je ve stavu:
Uzamčeno

Datum zahájení 16.08.2019 09:15
Lhůta pro podání nabídky 23.08.2019 08:00

Popis:
Ruční kosení podmáčené orchidejové louky (výskyt prstnatce májového) na ploše 0,3553 ha, část p. p. č. 764/19 k. ú. Mukov, dle zákresu nad ortofotomapou, který je v příloze tohoto zadávacího řízení. V rámci kosení budou odstraněny...

metodická nápověda

Kontextová navigace