Domů  /  Zadávací řízení  /  PR Černá louka - ruční kosení

Výpis systémových zpráv

PR Černá louka - ruční kosení

Systémové číslo: T002/19/V00056980
Zadavatel: Agentura ochrany přírody a...

Akce se zakázkou

Zakázka je ve stavu:
Uzamčeno

Datum zahájení 12.08.2019 07:26
Lhůta pro podání nabídky 19.08.2019 08:00
Otevíraní obálek 19.08.2019 08:01

Popis:
V PR Černá louka v k. ú. Habartice u Krupky na p. č. 801/1, 513/4, 518 a 845 na 5 plochách vyznačených zákresy nad ortofotomapou, která je v příloze tohoto zadávacího řízení, pokosit travní porost křovinořezem na celkové ploše 4,47 ha....

metodická nápověda

Kontextová navigace