Domů  /  Zadávací řízení  /  NPR Zlatník - kosení travních…

Výpis systémových zpráv

NPR Zlatník - kosení travních porostů a výřez keřového náletu - 2

Systémové číslo: T002/19/V00056965
Zadavatel: Agentura ochrany přírody a...

Akce se zakázkou

Zakázka je ve stavu:
Uzamčeno

Datum zahájení 30.07.2019 12:58
Lhůta pro podání nabídky 06.08.2019 08:00

Popis:
Provedení následujících opatření v NPR Zlatník, části p. p. č. 587/25 v k. ú. České Zlatníky: A. Ruční kosení travních porostů o rozloze 0,3 ha, dle zákresu nad ortofotomapou, která je v příloze tohoto zadávacího řízení...

metodická nápověda

Kontextová navigace