Domů  /  Zadávací řízení  /  Jazyková výuka zaměstnanců…

Výpis systémových zpráv

Jazyková výuka zaměstnanců PGRLF

Systémové číslo: T002/19/V00056908
Zadavatel: Podpůrný a garanční...

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta

Platební a obchodní podmínky

Smluvní podmínky smlouvu vytvoří sám zadavatel (je součástí zadávacích podmínek)
Typ smlouvy s odkazem na § a určení zákona, podle kterého se bude právní vztah řídit Rámcová dohoda s následnými objednávkami
Návrh smlouvy Návrh rámcové dohody

Způsob a doba podání nabídek

Termín pro nabídky 03.07.2019 10:00:00

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

metodická nápověda

Kontextová navigace