Domů  /  Zadávací řízení  /  Nákup 70 ks PC

Výpis systémových zpráv

Nákup 70 ks PC

Systémové číslo: T002/19/V00056835
Zadavatel: Městská část Praha 12

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta 30.06.2019

Platební a obchodní podmínky

Smluvní podmínky smlouvu vytvoří sám zadavatel (je součástí zadávacích podmínek)
Typ smlouvy s odkazem na § a určení zákona, podle kterého se bude právní vztah řídit Kupní smlouva v souladu s ustanovením dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „smlouva“).

Zadavatel dále požaduje, aby účastníci ve své nabídce předložili doplněný návrh smlouvy (zvýrazněná místa označená textem "doplní účastník"). Doplněný návrh smlouvy účastník uloží jako nedílnou součást své nabídky na elektronické tržiště.
Návrh smlouvy Návrh smlouvy

Způsob a doba podání nabídek

Termín pro nabídky 03.06.2019 09:00:00

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

metodická nápověda

Kontextová navigace