Domů  /  Zadávací řízení  /  LIFE CS_pastva_Radobýl

Výpis systémových zpráv

LIFE CS_pastva_Radobýl

Systémové číslo: T002/19/V00056818
Zadavatel: Agentura ochrany přírody a...

Akce se zakázkou

Zakázka je ve stavu:
Uzamčeno

Datum zahájení 06.05.2019 20:59
Lhůta pro podání nabídky 14.05.2019 08:00
Otevíraní obálek 14.05.2019 09:00

Popis:
Pastva bude probíhat na části p. p. č. 439/1 k. ú. Žalhostice a p. p. č. 5060/1 k. ú. Litoměřice. Celková plocha vymezená zákresy nad ortofotomapou je 2,5321 ha. Pozemky jsou obtížně přístupné, velmi svažité, travní porosty s velmi...

metodická nápověda

Kontextová navigace