Domů  /  Zadávací řízení  /  Čistící, úklidové prostředky,…

Výpis systémových zpráv

Čistící, úklidové prostředky, drogistické a jiné zboží - VZ 2/2019

Systémové číslo: T002/19/V00056715
Zadavatel: Česká republika - Ústřední...

Akce se zakázkou

Požadavky na zpracování a členění nabídky

Jazyk, ve kterém bude nabídka podána český
Povinnost šifrovat nabídku Ne
Další požadavky na obsah, příp. členění nabídky Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v průběhu zadávacího řízení probíhá elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

Určení dodání položek předmětu VZ - 2/2019 jsou uvedené v příloze č. 1 až v příloze č. 6.

Kontaktní osoby a místa plnění: - jsou uvedené zadání VZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY:
• Požadujeme, aby dodavatel zajistil dovoz zboží ZDARMA na místa plnění VZ.

• Smlouva se nebude uzavírat. Závazné objednávky, dle místa plnění, budou zaslány vítěznému uchazeči.

• Čísla objednávek (VZ) uvádějte prosím na fakturách a rovněž na dodacích listech dle místa plnění VZ.

• Požadujeme dodat zboží kompletně na určená místa plnění VZ a prosíme zboží rozepsat a uvést na fakturách.

• Splatnost faktur min. 14 dnů (počítají se kalendářní dny).

• Faktury budou uhrazené až po úplném dodání zboží na místo plnění VZ.

• Zadavatel neposkytuje zálohy ani žádné jiné platby předem.

UPOZORNĚNÍ:

• NEPOŽADUJEME NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

• Ceny za požadované zboží uvádějte prosím do příloh dle místa plnění.

• Požadujeme dodržet zadání VZ např. správně uvádět požadované množství u jednotlivých položek předmětu VZ, atd.

• U vybraných položek předmětu VZ vítězný uchazeč bude vyzván k předložení vzorků zboží z hlediska dodržení zadání a požadované kvality.

• NENABÍZEJTE JINÉ NEŽ POŽADOVANÉ ZBOŽÍ!

• Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit VZ bez udání důvodu.

• Zadavatel nehradí náklady uchazeči spojené s nabídkou VZ.
Součást nabídky bude tvořit produktový list dodavatele Ano
Popis produktového listu * Požadujeme doložit produktové listy k jednotlivým položkám VZ. * Při nedodržení těchto podmínek nabídka nebude hodnocena.

Zadavatelské požadavky

Název Typ Hodnoty

metodická nápověda

Kontextová navigace