Domů  /  Zadávací řízení  /  dodávka hygienického materiálu

Výpis systémových zpráv

Dodávka hygienického materiálu

Systémové číslo: T002/18/V00056590
Zadavatel: Státní zemědělský...

Akce se zakázkou

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta 31.01.2019

Platební a obchodní podmínky

Smluvní podmínky smlouvu vytvoří sám zadavatel (je součástí zadávacích podmínek)
Typ smlouvy s odkazem na § a určení zákona, podle kterého se bude právní vztah řídit Kupní smlouva uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Návrh smlouvy návrh smlouvy

Způsob a doba podání nabídek

Termín pro nabídky 21.12.2018 08:00:00

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

metodická nápověda

Kontextová navigace