Domů  /  Zadávací řízení  /  Výměna marmolea v budově…

Výpis systémových zpráv

Výměna marmolea v budově Správy CHKO Žďárské vrchy - opakované zadávací řízení II

Systémové číslo: T002/18/V00056579
Zadavatel: Agentura ochrany přírody a...

Akce se zakázkou

Zakázka je ve stavu:
Uzamčeno

Datum zahájení 28.11.2018 18:08
Lhůta pro podání nabídky 07.12.2018 08:30
Otevíraní obálek 07.12.2018 08:31

Popis:
Zhotovení cca 385 m2 marmolea v celé budově Správy CHKO Žďárské vrchy spočívající v demontáži, úpravě podkladu a montáži nového marmolea tl. 2,5 mm vč. lišt, vše v barvě dle výběru objednatele. A dále zhotovení cca 10 m2 marmolea...

metodická nápověda

Kontextová navigace