Domů  /  Zadávací řízení  /  Revitalizace PR U Sedmi…

Výpis systémových zpráv

Revitalizace PR U Sedmi rybníků - TDS - opakované zadávací řízení II

Systémové číslo: T002/18/V00056564
Zadavatel: Agentura ochrany přírody a...

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta

Platební a obchodní podmínky

Smluvní podmínky smlouvu vytvoří sám zadavatel (je součástí zadávacích podmínek)
Typ smlouvy s odkazem na § a určení zákona, podle kterého se bude právní vztah řídit PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2430 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
Návrh smlouvy návrh smlouvy

Způsob a doba podání nabídek

Termín pro nabídky 04.12.2018 10:00:00

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

metodická nápověda

Kontextová navigace