Domů  /  Zadávací řízení  /  Obnova zazemněných tůní v NPP…

Výpis systémových zpráv

Obnova zazemněných tůní v NPP Hodonínská Dúbrava

Systémové číslo: T002/18/V00056538
Zadavatel: Agentura ochrany přírody a...

Akce se zakázkou

Zakázka je ve stavu:
Uzamčeno

Datum zahájení 15.11.2018 17:32
Lhůta pro podání nabídky 22.11.2018 09:30
Otevíraní obálek 22.11.2018 09:35

Popis:
Předmětem VZ je revitalizace třech stávajících tůní na lesních pozemcích ve vlastnictví České republiky (právo hospodařit s pozemky státu mají Lesy České republiky, s.p.) ve zvláště chráněném území NPP Hodonínská Dúbrava v...

metodická nápověda

Kontextová navigace