Domů  /  Zadávací řízení  /  Podzimní pastva na "Lenešické…

Výpis systémových zpráv

Podzimní pastva na "Lenešické Rané"

Systémové číslo: T002/18/V00056399
Zadavatel: Agentura ochrany přírody a...

Akce se zakázkou

Zakázka je ve stavu:
Uzamčeno

Datum zahájení 21.09.2018 12:32
Lhůta pro podání nabídky 01.10.2018 08:00
Otevíraní obálek 01.10.2018 08:01

Popis:
Podzimní pastva smíšeným stádem ovcí a koz o min. počtu 100 ks (z toho min. 10 koz) na ploše 1,9 ha (výměra vymezená zákresem nad ortofotomapou je 1,9242 ha, z důvodu výskytu dřevin na pasené ploše je snížena na 1,9 ha), p. p. č. 3484/1...

metodická nápověda

Kontextová navigace