Domů  /  Zadávací řízení  /  Nákup fotopastí pro…

Výpis systémových zpráv

Nákup fotopastí pro monitoring vybraných druhů ptáků a savců

Systémové číslo: T002/18/V00056299
Zadavatel: Agentura ochrany přírody a...

Akce se zakázkou

Zakázka je ve stavu:
Zadáno

Datum zahájení 15.08.2018 13:28
Lhůta pro podání nabídky 03.09.2018 09:00
Otevíraní obálek 03.09.2018 09:05

Popis:
Nákup 10 ks fotopastí pro plnění úkolů, které jsou součástí realizace projektu „Monitoring a mapování vybraných druhů rostlin a živočichů a inventarizace maloplošných zvláště chráněných území v národně významných územích v...

metodická nápověda

Kontextová navigace