Domů  /  Zadávací řízení  /  Nákup diktafonů a…

Výpis systémových zpráv

Nákup diktafonů a reproduktorů pro monitoring vybraných druhů ptáků a savců

Systémové číslo: T002/18/V00056298
Zadavatel: Agentura ochrany přírody a...

Akce se zakázkou

Zakázka je ve stavu:
Zadáno

Datum zahájení 15.08.2018 13:29
Lhůta pro podání nabídky 03.09.2018 09:00
Otevíraní obálek 03.09.2018 09:05

Popis:
Nákup 80 ks diktafonů a 15 ks reproduktorů pro plnění úkolů, které jsou součástí realizace projektu „Monitoring a mapování vybraných druhů rostlin a živočichů a inventarizace maloplošných zvláště chráněných území v národně...

metodická nápověda

Kontextová navigace