Domů  /  Zadávací řízení  /  Zajištění služeb pevné…

Výpis systémových zpráv

Zajištění služeb pevné telefonie pro AOPK ČR

Systémové číslo: T002/18/V00056228
Zadavatel: Agentura ochrany přírody a...

Akce se zakázkou

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta

Platební a obchodní podmínky

Smluvní podmínky smlouvu vytvoří sám zadavatel (je součástí zadávacích podmínek)
Typ smlouvy s odkazem na § a určení zákona, podle kterého se bude právní vztah řídit Smlouva uzavřená ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)
Návrh smlouvy Závazný návrh smlouvy

Způsob a doba podání nabídek

Termín pro nabídky 13.09.2018 10:00:00

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

metodická nápověda

Kontextová navigace