Domů  /  Zadávací řízení  /  Zajištění služeb pevné…

Výpis systémových zpráv

Zajištění služeb pevné telefonie pro AOPK ČR

Systémové číslo: T002/18/V00056228
Zadavatel: Agentura ochrany přírody a...

Akce se zakázkou

Zakázka je ve stavu:
Uzamčeno

Datum zahájení 03.09.2018 15:31
Lhůta pro podání nabídky 13.09.2018 10:00
Otevíraní obálek 13.09.2018 10:02

Popis:
Předmětem Veřejné zakázky je uzavření Smlouvy na dobu neurčitou, jejímž předmětem bude poskytování pevných hlasových služeb v dále specifikovaném rozsahu. Předmětem Veřejné zakázky je tedy připojení pracovišť AOPK ČR na...

metodická nápověda

Kontextová navigace