Domů  /  Zadávací řízení  /  Obnova stepního biotopu v PP…

Výpis systémových zpráv

Obnova stepního biotopu v PP Lužické šípáky

Systémové číslo: T002/18/V00056213
Zadavatel: Agentura ochrany přírody a...

Akce se zakázkou

Zakázka je ve stavu:
Uzamčeno

Datum zahájení 19.07.2018 12:16
Lhůta pro podání nabídky 27.07.2018 08:00
Otevíraní obálek 27.07.2018 08:01

Popis:
Zajištění péče o stepní biotop v PP Lužické šípáky. Na části p. p. č. 967/1 v k. ú. Lužice u Mostu budou provedeny následující zásahy: Na ploše č. 1 o výměře 0,34 ha bude ručně pokosen travní porost, včetně výmladků dřevin...

metodická nápověda

Kontextová navigace