Domů  /  Zadávací řízení  /  Osočkan - startovací baterie

Výpis systémových zpráv

Osočkan - startovací baterie

Systémové číslo: T002/18/V00055788
Zadavatel: Správa státních hmotných...

Akce se zakázkou

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta 31.05.2018

Platební a obchodní podmínky

Smluvní podmínky smlouvu vytvoří sám zadavatel (je součástí zadávacích podmínek)
Typ smlouvy s odkazem na § a určení zákona, podle kterého se bude právní vztah řídit Objednávka uzavřena v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a za přiměřeného použití ustanovení § 2079 a násl. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
Návrh smlouvy Objednávka (cenová nabídka)

Způsob a doba podání nabídek

Termín pro nabídky 03.05.2018 10:00:00

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

metodická nápověda

Kontextová navigace