Domů  /  Zadávací řízení  /  Kotelna

Výpis systémových zpráv

Kotelna

Systémové číslo: T002/18/V00055715
Zadavatel: Ústav pro státní kontrolu...

Akce se zakázkou

Stanovení požadavků na kvalifikaci

Požadavek na kvalifikaci dodavatelů Prokázání splnění způsobilosti/kvalifikace zadavatel nepožaduje (zadavatel má i přesto právo vyžádat si předložení některých dokladů od dodavatele, s nímž má být uzavřena smlouva, před podpisem smlouvy)
Stanovení, bude-li předložení některých dokladů vyžadováno před uzavřením smlouvy Ano
Specifikace dokladů, jejichž předložení bude zadavatelem vyžadováno kvalifikace na montáž kotlů do 100kW kvalifikace na provádění rozvodů plynu a jejich revize

Pravost dokladů

Dodavatel předloží doklady k prokázání kvalifikace v prosté kopii. Budou akceptovány i originály či úředně ověřené kopie dokladů.

Stanovení, bude-li zadavatel požadovat originály před uzavřením smlouvy

Požadovat předložené dokumenty v originále či úředně ověřené kopii Ne

metodická nápověda

Kontextová navigace