Domů  /  Zadávací řízení  /  Nákup 10 ks mobilních telefonů

Výpis systémových zpráv

Nákup 10 ks mobilních telefonů

Systémové číslo: T002/18/V00055637
Zadavatel: Česká správa sociálního...

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta

Platební a obchodní podmínky

Smluvní podmínky smlouvu vytvoří sám zadavatel (je součástí zadávacích podmínek)
Typ smlouvy s odkazem na § a určení zákona, podle kterého se bude právní vztah řídit smlouva není přiložena a ani ji zadavatel nepožaduje, bude řešeno objednávkou a její akceptací

Způsob a doba podání nabídek

Termín pro nabídky 27.03.2018 08:00:00

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

metodická nápověda

Kontextová navigace