Domů  /  Zadávací řízení  /  Barevná multifunkční tiskárna

Výpis systémových zpráv

Barevná multifunkční tiskárna

Systémové číslo: T002/18/V00055605
Zadavatel: Česká republika -...

Akce se zakázkou

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta 21.05.2018

Platební a obchodní podmínky

Smluvní podmínky smlouvu vytvoří sám zadavatel (je součástí zadávacích podmínek)
Typ smlouvy s odkazem na § a určení zákona, podle kterého se bude právní vztah řídit Smlouvu nepožadujeme, nákup se uskuteční objednávkou, kterou zadavatel zašle vítěznému dodavateli. Dodání požadujeme do 10 kalendářních dnů od vyhodnocení nabídek. Cena je závazná a nepřekročitelná.

Způsob a doba podání nabídek

Termín pro nabídky 21.03.2018 09:00:00

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

metodická nápověda

Kontextová navigace