Domů  /  Zadávací řízení  /  Dodávka tonerů + zobrazovací…

Výpis systémových zpráv

Dodávka tonerů + zobrazovací jednotka - březen 2018

Systémové číslo: T002/18/V00055561
Zadavatel: STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
Evidenční čísla zadavatele: SVS/2018/027939-P

Akce se zakázkou

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta 31.03.2018

Platební a obchodní podmínky

Smluvní podmínky smlouvu vytvoří dodavatel zcela sám (je součástí nabídky dodavatele)
Typ smlouvy s odkazem na § a určení zákona, podle kterého se bude právní vztah řídit faktura

Způsob a doba podání nabídek

Termín pro nabídky 08.03.2018 10:00:00
Zdůvodnění krátké lhůty pro podání nabídek akutní potřeba

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

metodická nápověda

Kontextová navigace