Domů  /  Zadávací řízení  /  Nákup digitálního piana s…

Výpis systémových zpráv

Nákup digitálního piana s příslušenstvím dle parametrů v příloze č. 1 pro výuku dětí v DS MŽP

Systémové číslo: T002/18/V00055553
Zadavatel: Česká republika -...
VZ: Uzamčena

Akce se zakázkou

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta 16.05.2018

Platební a obchodní podmínky

Smluvní podmínky smlouvu vytvoří sám zadavatel (je součástí zadávacích podmínek)
Typ smlouvy s odkazem na § a určení zákona, podle kterého se bude právní vztah řídit Smlouvu nepožadujeme, nákup se uskuteční na základě objednávky č. 18/O0177, kterou zašle zadavatel vítěznému dodavateli.Splatnost faktury 21 dnů od dodání zboží. Dodání zboží požadujeme do 10 pracovních dnů od vyhodnocení nabídek.

Způsob a doba podání nabídek

Termín pro nabídky 16.03.2018 08:00:00

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

metodická nápověda

Kontextová navigace