Domů  /  Zadávací řízení  /  FIT, 18-053 – SW Webots

Výpis systémových zpráv

FIT, 18-053 – SW Webots

Systémové číslo: T002/18/V00055495
Zadavatel: České vysoké učení...

Akce se zakázkou

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta 31.07.2018

Platební a obchodní podmínky

Smluvní podmínky smlouvu vytvoří sám zadavatel (je součástí zadávacích podmínek)
Typ smlouvy s odkazem na § a určení zákona, podle kterého se bude právní vztah řídit Kupní smlouva
Návrh smlouvy Návrh kupní smlouvy

Způsob a doba podání nabídek

Termín pro nabídky 28.02.2018 10:00:00

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

metodická nápověda

Kontextová navigace