Domů  /  Zadávací řízení  /  „Oblastní inspektorát práce…

Výpis systémových zpráv

„Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj – zajištění servisu a oprav motorových vozidel Škoda a Hyundai“

Systémové číslo: T002/18/V00055370
Zadavatel: Státní úřad inspekce práce
VZ: Uzamčena
Evidenční čísla zadavatele: 3

Akce se zakázkou

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta 02.04.2018

Platební a obchodní podmínky

Smluvní podmínky smlouvu vytvoří sám zadavatel (je součástí zadávacích podmínek)
Typ smlouvy s odkazem na § a určení zákona, podle kterého se bude právní vztah řídit Rámcová servisní smlouva
uzavřená v souladu s ustanoveními § 1746 odst. 2 zákona a § 2586 č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění
Návrh smlouvy P5_Návrh Rámcové servisní...

Způsob a doba podání nabídek

Termín pro nabídky 01.02.2018 08:00:00

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

metodická nápověda

Kontextová navigace