Domů  /  Zadávací řízení  /  Mobilní telefon

Výpis systémových zpráv

Mobilní telefon

Systémové číslo: T002/18/V00055318
Zadavatel: Česká republika -...

Akce se zakázkou

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta 19.03.2018

Platební a obchodní podmínky

Smluvní podmínky smlouvu vytvoří sám zadavatel (je součástí zadávacích podmínek)
Typ smlouvy s odkazem na § a určení zákona, podle kterého se bude právní vztah řídit Smlouvu nepožadujeme, nákup se uskuteční objednávkou, kterou zadavatel zašle vítěznému dodavateli.

Způsob a doba podání nabídek

Termín pro nabídky 19.01.2018 09:00:00

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

metodická nápověda

Kontextová navigace