Domů  /  Zadávací řízení  /  Servis a opravy kancelářské…

Výpis systémových zpráv

Servis a opravy kancelářské techniky

Systémové číslo: T002/17/V00055273
Zadavatel: Česká správa sociálního...

Akce se zakázkou

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta 04.04.2018

Platební a obchodní podmínky

Smluvní podmínky smlouvu vytvoří sám zadavatel (je součástí zadávacích podmínek)
Typ smlouvy s odkazem na § a určení zákona, podle kterého se bude právní vztah řídit rámcová dohoda dle § 1746 odst. 2 násl. zákona č. 89/2012, obč. zák.
Návrh smlouvy Příloha č. 1 výzvy

Způsob a doba podání nabídek

Termín pro nabídky 03.01.2018 08:00:00

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

metodická nápověda

Kontextová navigace