Domů  /  Katalog organizací  /  Profil zadavatele/dodavatele  /  České vysoké učení technické…

Výpis systémových zpráv

České vysoké učení technické v Praze

Název: České vysoké učení technické v Praze
Právní forma: Vysoká škola
IČO: 68407700
DIČ: CZ68407700
Tel (ústředna): 224351111
Kategorie zadavatele: Státní příspěvková organizace (dle § 4 odst. 1 písm. c) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Školství
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/ceske-vysoke-uceni-technicke-v-praze
Kontaktní osoba: Vološčuková Zuzana
Webová adresa: http://www.cvut.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Jugoslávských partyzánů 1580/3
Obec: 160 00 Praha 6 Dejvice
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ SUZ-Stavební úpravy 1.NP pod terasou Studentského domu
Stavební úpravy 1. NP pod terasou Studentského domu spočívají v běžných stavebních pracích, jako je otlučení stávajících degradovaných omítek a provedení nových sanačních a vápenocementových omítek, v demontáži stávajících dveří a instalaci nových dveří, v nové výmalbě a v souvisejících pracích a činnostech (odvoz vybouraných sutí, lešení, přesuny hmot). Zadáno
VZ FEL, toaletní potřeby 01/2019 22.01.2019 09:00
Předmětem zakázky je dodávka toaletních potřeb pro FEL ČVUT Neukončeno
VZ UCEEB, Scan-pracoviště, 1/2019 21.01.2019 12:00
Předmětem zakázky je dodávka scan-pracoviště pro zpracovávání ekonomických agend pro UCEEB ČVUT Neukončeno
VZ SUZ-Výmalba Novoměstského hotelu
provedení výmalby a drobných zednických prací v prostorech Novoměstského hotelu. Zadáno
VZ Výměna koberců na 18 pokojích Novoměstského hotelu
Výměna koberců na 18 pokojích (37 místností) Novoměstského hotelu. Zadáno
1 2 3 11 21 ... 65
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace