Domů  /  Zadávací řízení  /  Pořízení 6 ks počítačových…

Výpis systémových zpráv

Pořízení 6 ks počítačových sestav na modernizaci učebny CSZS

Systémové číslo: T002/17/V00054864
Zadavatel: Městská část Praha 17

Akce se zakázkou

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta 30.11.2017

Platební a obchodní podmínky

Smluvní podmínky smlouvu vytvoří sám zadavatel (je součástí zadávacích podmínek)
Typ smlouvy s odkazem na § a určení zákona, podle kterého se bude právní vztah řídit Kupní smlouva na movitou věc uzavřená ve smyslu ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Návrh smlouvy Návrh smlouvy

Způsob a doba podání nabídek

Termín pro nabídky 31.10.2017 10:00:00

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

metodická nápověda

Kontextová navigace