Domů  /  Zadávací řízení  /  SLZN - Nákup spojovacího a…

Výpis systémových zpráv

SLZN - Nákup spojovacího a deskového materiálu

Systémové číslo: T002/17/V00053932
Zadavatel: Česká republika -...
Evidenční čísla zadavatele: PPR-14876-25/ČJ-2017-990663

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta 15.12.2017

Platební a obchodní podmínky

Smluvní podmínky smlouvu vytvoří sám zadavatel (je součástí zadávacích podmínek)
Typ smlouvy s odkazem na § a určení zákona, podle kterého se bude právní vztah řídit podáním nabídky uchazeč akceptuje návrh smlouvy
Návrh smlouvy návrh smlouvy

Způsob a doba podání nabídek

Termín pro nabídky 29.06.2017 08:00:00

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

metodická nápověda

Kontextová navigace