Domů  /  Zadávací řízení  /  Nákup produkčního skeneru

Výpis systémových zpráv

Nákup produkčního skeneru

Systémové číslo: T002/17/V00053639
Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik

Akce se zakázkou

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta 30.06.2017

Platební a obchodní podmínky

Smluvní podmínky smlouvu vytvoří sám zadavatel (je součástí zadávacích podmínek)
Typ smlouvy s odkazem na § a určení zákona, podle kterého se bude právní vztah řídit Kupní smlouva uzavřená dle § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Návrh smlouvy Návrh kupní smlouvy

Způsob a doba podání nabídek

Termín pro nabídky 16.06.2017 10:00:00

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

metodická nápověda

Kontextová navigace