Domů  /  Zadávací řízení  /  Nákup Plotru 36"

Výpis systémových zpráv

Nákup Plotru 36"

Systémové číslo: T002/17/V00051964
Zadavatel: Povodí Moravy, s.p.

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta

Platební a obchodní podmínky

Smluvní podmínky smlouvu vytvoří sám zadavatel (je součástí zadávacích podmínek)
Typ smlouvy s odkazem na § a určení zákona, podle kterého se bude právní vztah řídit Kupní smlouva dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Způsob a doba podání nabídek

Termín pro nabídky 12.05.2017 10:00:00
Zdůvodnění krátké lhůty pro podání nabídek interní předpis zadavatele s ohledem na předpokládanou hodnotu veřejné zakázky

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

metodická nápověda

Kontextová navigace