Domů  /  Zadávací řízení  /  SLZN - Praha 6,…

Výpis systémových zpráv

SLZN - Praha 6, Českomalínská 431/5 - výměna vjezdových vrat včetně el.přívodu a pohonu

Systémové číslo: T002/17/V00050562
Zadavatel: Česká republika -...
Evidenční čísla zadavatele: PPR-6411/ČJ-2017-990663

Akce se zakázkou

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta 10.09.2017

Platební a obchodní podmínky

Smluvní podmínky smlouvu vytvoří sám zadavatel (je součástí zadávacích podmínek)
Typ smlouvy s odkazem na § a určení zákona, podle kterého se bude právní vztah řídit Smlouva o dílo. Podáním nabídky uchazeč akceptuje text smlouvy.
Návrh smlouvy návrh smlouvy o dílo

Způsob a doba podání nabídek

Termín pro nabídky 21.03.2017 08:00:00

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

metodická nápověda

Kontextová navigace