Domů  /  Zadávací řízení  /  Kosení luk v NPR Řežabinec

Výpis systémových zpráv

Kosení luk v NPR Řežabinec

Systémové číslo: T002/16/V00046873
Zadavatel: Agentura ochrany přírody a...

Akce se zakázkou

Zakázka je ve stavu:
Uzamčeno

Datum zahájení 16.11.2016 09:13

Popis:
1) Sečení (ručně vedenou sekačkou) terestrických rákosin na vlhkých loukách a na rašeliništi v NPR Řežabinec a Řežabinecké tůně na ploše 0,69ha 2x ročně (1. seč v červnu, 2. seč konec srpna až začátek října) ve výtopě...

metodická nápověda

Kontextová navigace