Domů  /  Zadávací řízení  /  Genetická analýza pstruha…

Výpis systémových zpráv

Genetická analýza pstruha obecného formy potoční na perlorodkových tocích v povodí Rokytnice

Systémové číslo: T002/16/V00045945
Zadavatel: Agentura ochrany přírody a...
Evidenční čísla zadavatele: PPK-163a/41/16

Akce se zakázkou

Zakázka je ve stavu:
Uzamčeno

Datum zahájení 04.11.2016 12:01
Lhůta pro podání nabídky 11.11.2016 08:00
Otevíraní obálek 11.11.2016 10:00

Popis:
Vytvoření podkladů pro kapitolu plánu péče o připravovanou NPP Bystřina-Lužní potok a podkladů pro aktualizaci soubor doporučených opatření v rámci EVL Bystřina – Lužní potok, včetně rybářského managementu. Předmětem akce je: a)...

metodická nápověda

Kontextová navigace