Domů  /  Zadávací řízení  /  Zajištění odborně –…

Výpis systémových zpráv

Zajištění odborně – technického dozoru při realizaci praktického managementu akce „Podpora managementového plánování a biodiverzity horských biotopů v oblasti Pradědu

Systémové číslo: T002/16/V00044696
Zadavatel: Agentura ochrany přírody a...

Akce se zakázkou

Zakázka je ve stavu:
Uzamčeno

Datum zahájení 13.10.2016 12:15
Lhůta pro podání nabídky 27.10.2016 09:00
Otevíraní obálek 27.10.2016 09:03

Popis:
Soustavně dohlížet na kvalitu prováděných prací a dohlížet na správné provádění jednotlivých opatření v jejich průběhu, dodržování technologických postupů zajišťujících jejich požadovanou kvalitu a na to, aby nedošlo v...

metodická nápověda

Kontextová navigace