Domů  /  Zadávací řízení  /  Sečení v přírodní rezervaci…

Výpis systémových zpráv

Sečení v přírodní rezervaci Podtrosecká údolí

Systémové číslo: T002/16/V00041209
Zadavatel: Agentura ochrany přírody a...

Akce se zakázkou

Zakázka je ve stavu:
Uzamčeno

Datum zahájení 20.07.2016 20:02
Lhůta pro podání nabídky 27.07.2016 16:00
Otevíraní obálek 27.07.2016 16:15

Popis:
Provedení sečení travního porostu v termínu od 27.7.2016 do 30.9.2016, na lokalitách s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin, v přírodní rezervaci Podtrosecká údolí a v jejím ochranném pásmu, v evropsky významné lokalitě...

metodická nápověda

Kontextová navigace