Domů  /  Zadávací řízení  /  Sečení v přírodních památkách…

Výpis systémových zpráv

Sečení v přírodních památkách Oborská luka a Rybník Vražda

Systémové číslo: T002/16/V00041204
Zadavatel: Agentura ochrany přírody a...

Akce se zakázkou

Zakázka je ve stavu:
Uzamčeno

Datum zahájení 20.07.2016 16:10
Lhůta pro podání nabídky 27.07.2016 14:00
Otevíraní obálek 27.07.2016 14:30

Popis:
Provedení sečení travního porostu na lokalitách s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin, v přírodní památce Oborská luka a v přírodní památce Rybník Vražda, v I. a III. zóně odstupňované ochrany přírody CHKO Český ráj,...

metodická nápověda

Kontextová navigace