Domů  /  Zadávací řízení  /  Monitoring lesních ekosystémů…

Výpis systémových zpráv

Monitoring lesních ekosystémů v NPR Praděd v období 2016-2023

Systémové číslo: T002/16/V00041071
Zadavatel: Agentura ochrany přírody a...

Zakázka je ve stavu:
Uzamčeno

Datum zahájení 01.08.2016 13:03
Lhůta pro podání nabídky 02.09.2016 09:00
Otevíraní obálek 02.09.2016 09:02

Popis:
Maximální cena veřejné zakázky: 2.191.189,- Kč (včetně DPH), tj. 1.810.900,- Kč bez DPH. Maximální možná cena zakázky je stanovena s ohledem na veškeré náklady uchazeče. Použije-li uchazeč jakýchkoliv prostředků, jsou tyto již...

Dodatečné informace:
zobrazit seznam

metodická nápověda

Kontextová navigace