Domů  /  Zadávací řízení  /  Terénní práce v NPR Soos

Výpis systémových zpráv

Terénní práce v NPR Soos

Systémové číslo: T002/16/V00040622
Zadavatel: Agentura ochrany přírody a...

Akce se zakázkou

Zakázka je ve stavu:
Uzamčeno

Datum zahájení 30.06.2016 14:12
Lhůta pro podání nabídky 13.07.2016 10:00
Otevíraní obálek 13.07.2016 12:00

Popis:
Kosení neobospodařovaných travních porostů, rákosin a vlhkých a slatinných luk na nepřístupných a podmáčených místech uvnitř rezervace. Vyřezávání náletových dřevin. Vše dle specifického zadání a pracovního postupu. Odvoz a...

metodická nápověda

Kontextová navigace