Domů  /  Zadávací řízení  /  Obnova serverů

Výpis systémových zpráv

Obnova serverů

Systémové číslo: T002/15/V00031249
Zadavatel: Státní oblastní archiv v Plzni
Evidenční čísla zadavatele: SOAP/004-2017/2015

Akce se zakázkou

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta 29.02.2016

Platební a obchodní podmínky

Smluvní podmínky smlouvu vytvoří sám zadavatel (je součástí zadávacích podmínek)
Typ smlouvy s odkazem na § a určení zákona, podle kterého se bude právní vztah řídit Kupní smlouva dle ust. § 2079 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění
Návrh smlouvy Návrh smlouvy

Způsob a doba podání nabídek

Termín pro nabídky 13.11.2015 12:00:00

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

metodická nápověda

Kontextová navigace