Domů  /  Zadávací řízení  /  Nákup osobních automobilů

Výpis systémových zpráv

Nákup osobních automobilů

Systémové číslo: T002/12/V00001979
Zadavatel: Národní institut pro další...

Akce se zakázkou

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta 15.12.2012

Platební a obchodní podmínky

Smluvní podmínky smlouvu vytvoří sám zadavatel (je součástí zadávacích podmínek)
Typ smlouvy s odkazem na § a určení zákona, podle kterého se bude právní vztah řídit kupní smlouva dle §409 a násl. obchodního zákoníku č.513/1991 Sb. v platném
znění

Způsob a doba podání nabídek

Termín pro nabídky 16.11.2012 12:00:00

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

metodická nápověda

Kontextová navigace