Domů  /  Zadávací řízení  /  Automatická indexace obsahu…

Výpis systémových zpráv

Automatická indexace obsahu Národního úložiště šedé literatury pomocí Polytematického strukturovaného hesláře

Systémové číslo: T002/12/V00001824
Zadavatel: Národní technická knihovna

Akce se zakázkou

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta 20.11.2012

Platební a obchodní podmínky

Smluvní podmínky smlouvu vytvoří sám zadavatel (je součástí zadávacích podmínek)
Typ smlouvy s odkazem na § a určení zákona, podle kterého se bude právní vztah řídit smlouva o dílo podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů
Návrh smlouvy Smlouva o dílo: Automatická...

Způsob a doba podání nabídek

Termín pro nabídky 31.10.2012 16:00:00

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

metodická nápověda

Kontextová navigace