Domů  /  Zadávací řízení  /  Projekt LIFE+ "Stepi…

Výpis systémových zpráv

Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - ruční kosení části sadu pod Oblíkem

Systémové číslo: T002/15/V00026897
Zadavatel: Agentura ochrany přírody a...

Akce se zakázkou

Zakázka je ve stavu:
Uzamčeno

Datum zahájení 02.08.2015 08:58
Lhůta pro podání nabídky 12.08.2015 08:00
Otevíraní obálek 12.08.2015 08:05

Popis:
Provedení opatření v rámci projektu "Aktivní ochrana evropsky významných lokalit s teplomilnými společenstvy a druhy v Lounském středohoří", aktivita C6. Jedná se o ruční kosení části p. p. č. 747/1 k. ú. Raná u Loun o výměře 3,9438...

metodická nápověda

Kontextová navigace