Domů  /  Zadávací řízení  /  Dodávka úklidových a…

Výpis systémových zpráv

Dodávka úklidových a hygienických prostředků

Systémové číslo: T002/15/V00026538
Zadavatel: MĚSTO TRUTNOV

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta 15.10.2015

Platební a obchodní podmínky

Smluvní podmínky smlouvu vytvoří sám zadavatel (je součástí zadávacích podmínek)
Typ smlouvy s odkazem na § a určení zákona, podle kterého se bude právní vztah řídit Zadavatel přikládá vlastní závazný návrh rámcové kupní smlouvy. Uchazeč jej vyplní jen v místech k tomu určených.

Rámcová kupní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.

Rámcová kupní smlouva bude uzavřená s jedním dodavatelem.

Vybraný uchazeč před podpisem smlouvy následně ke smlouvě připojí specifikaci zboží (dle přílohy č. 1 výzvy) s uvedením jednotkových cen a cen za předpokládané odebrané množství zboží dle své aukční nabídky.
Jelikož předmětem e-aukce je celková cena za předpokládané odebrané množství zboží, bude součástí smlouvy s vybraným uchazečem specifikace zboží s uvedením jednotkových cen a cen za předpokládaný roční odběr zboží, které budou vycházet z nabídkové aukční ceny získané tak, že jednotlivé jednotkové ceny a ceny za předpokládané odebrané množství zboží budou poníženy percentuelně o to, o kolik byla snížena původní nabídková cena v e-aukci. Ceny budou zaokrouhleny na celé koruny.

Návrh smlouvy příloha č. 2 - návrh...

Způsob a doba podání nabídek

Termín pro nabídky 12.08.2015 15:00:00

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

metodická nápověda

Kontextová navigace