Domů  /  Zadávací řízení  /  Mapování a monitoring…

Výpis systémových zpráv

Mapování a monitoring evropsky významných druhů cévnatých rostlin v soustavě Natura 2000

Systémové číslo: T002/15/V00024413
Zadavatel: Agentura ochrany přírody a...
Části: Část 1 - Mapování... , Část 2 - Mapování... , Část 3 - Mapování...

Akce se zakázkou

Zakázka je ve stavu:
Uzamčeno

Datum zahájení 09.06.2015 11:10
Lhůta pro podání nabídky 19.06.2015 10:00
Otevíraní obálek 19.06.2015 10:02

Popis:
Předmět veřejné zakázky: Předmětem veřejné zakázky je sběr aktuálních údajů o stavu populací 15 druhů evropsky významných cévnatých rostlin. Při jejich monitoringu budou zjišťovány populační a stanovištní chrakteristiky podle...

metodická nápověda

Kontextová navigace