Domů  /  Zadávací řízení  /  Zálohovací zařízení

Výpis systémových zpráv

Zálohovací zařízení

Systémové číslo: T002/15/V00021100
Zadavatel: Státní oblastní archiv v Plzni
Evidenční čísla zadavatele: SOAP/002-0428/2015

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta 30.06.2015

Platební a obchodní podmínky

Smluvní podmínky smlouvu vytvoří sám zadavatel (je součástí zadávacích podmínek)
Typ smlouvy s odkazem na § a určení zákona, podle kterého se bude právní vztah řídit Kupní smlouva podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
Návrh smlouvy Návrh smlouvy

Způsob a doba podání nabídek

Termín pro nabídky 26.03.2015 12:00:00

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

metodická nápověda

Kontextová navigace